top of page

BRUK AV PENDELEN UNDER FULLMÅNE


Når det er fullmåne, er alle himmelske kanaler åpne og da er det god tid å teste ut spåing. Test ut spåing med pendel for eksempel.

For en pendel kan du bruke en pendel som er laget for dette eller et anheng eller en ring som henger på trå eller på kjede. Før du begynner å bruke pendelen er det smart å rense den under rennende vann og lade under månelys. Gjerne mediter litt, jord deg.

Her er liten forklaring om hvordan du kan jorde deg:

Først se for deg at du sender en søyle av lys fra ditt første chakra, nedover og dypt inn i jorden. Be så om tillatelse å ta energi derfra med deg opp i søylen, tilbake til chakraet du sendte den fra. Kjenn og se for deg at denne energien ledes opp gjennom søylen til chakraet ditt. Når du føler deg sterkt knyttet til jorden, kan du være en god kanal.

Da skal du koble deg på det høyeste visdom. Se for deg en lysende kule i gull, så høyt opp mot himmelen som mulig. Denne lyskulen er kilden til ren energi og sannhet. Kjenn og se for deg at du sender en søyle fra ditt tredje øye (punktet mellom øyenbrunene) oppover til den møter lyskulen. Ta i mot energien fra lyskulen gjennom kronechakra på toppen av hodet og la den strømme nedover til ditt tredje øye, så halschakra og til hjertechakra.

Til slutt koble sammen jording og universell visdom i deg. Se for deg at søylene du har opprettet, forenes i hjertet og klargjør deg som kanal.

Rett før du begynner å bruke pendelen, hold den mellom hendene og forestill deg hvordan det starter en forbindelse mellom dere to. Også må man lage en avtale med pendelen hvordan den skal vise deg enten JA eller NEI. For eksempel JA da går den fram og tilbake vertikalt og NEI horisontalt. Så når du har laget avtale med pendelen, konsentrer og forbli upartisk og la pendelen å gi deg reelle svar. :)

131 visninger0 kommentarer
bottom of page