top of page

MAGI OG SINNET


Magi blir skapt av tankenes hensikter. Derfor er det å forstå seg selv et av de viktigste skrittene mot å lære hvordan man arbeider med magi, noe som alle hekser kan fortelle. Men før vi går innpå hvordan man kanaliserer tanker og magi slik at vi kan tilkjennegi hva vi ønsker oss i livet, er det viktig å forstå hvordan magi fungerer.

Sinnet eller intellektet er vårt mektigste aktivum. Slik tenker vi, slik er vi. Derfor er alt i vår virkeligheten direkte gjenspeiling av våre indre tankeprosesser. Vi skaper hele tiden våre egne virkeligheter, både bevisst og ubevisst. Dette konseptet er svært vanskelig å akseptere, for det ser ut til at vi ofte er uvitende og uvillige offer for alle slags vanskelige, vonde og ubehagelige situasjoner. Men disse negative opplevelsene fungerer bare som påminnelser at vi ikke lever ut fra kjærligheten og lyset. Når vi gransker våre tankeprosesser og atfedrs-mønstre ærlig og ydmykt, kan vi finne en mer positiv vei framover. Selv tror jeg at mennesker hele tiden presenteres muligheten til å forandre seg. Men ikke alle har motet eller inspirasjonen til å gripe fatt i denne muligheten.

For å forandre de negative aspektene ved livet, må vi først se i øynene våre dype følelser av selvhat. Selvhat er roten til vår undergang. Følelsen av å være uverdig kan føre oss inn i sinnets mørkeste kroker. Når vi er i stand til å erstatte selvhat med kjærlighet og aksept, begynner helberdelsen, og verden rundt oss en mer positiv lød.

Denne selvgranskingen er en livslang oppgave. Det er som å skrelle løk: Hver gang vi har nådd et nivå av forståelse, blir et nytt lag av løken avdekket. Men det er ved å komme inn lenger og lenger inni mørket at lyset kan skinne stadig sterkere. Det er mørkets egentlige rolle. Lyset kan ikke vise seg uten det, og menneskesjelen kan heller ikke vokse uten det. Når sjelen vår begynner å bli klar over lyset, vet vi instinktivt at noe godt har skjedd og at vi opplever kjærlighet, og livet aldri blir helt som før.

Hvis du utøver ritualene dine med kjærlighet og respekt, kan uvanlige og forbløffende indre syn og ”reiser” forekomme, med følger som forandrer livet fullstendig. Så vær sikker på at du går varsomt fram i begynnelsen, og vær klar til å møte en indre verden som visselig er fantastisk.

 

SVART MAGI

Noen velger å bruke sinnet og magien til å manipulere mørket for å tjene egne hensikter. Det er viktig å forstå at det ikke finnes noen ” mørke krefter” bare manifestasjoner som er skapt i sinnet. Men de kan virke svært håndgripelige. Å bruke magi til mørke formål er kjent som svart magi, og den har ingen opprinnelig tilknytning til de gamle kunster. Utøvere av svart magi kan få til mye ekstra ordinært, men prisen er grusomt høy. Det er universets lov at det man sender ut, kommer 10 ganger så sterkt tilbake. Derfor er utøvere av svart magi dypt ulykkelige selvdestruktive sjeler som lever et rastløst forpint liv. Å kaste en forbannelse er svært farlig for karma. Den skyldige må ta følgene av handlingen i alle sine inkarnasjoner, til han eller hun har rettet opp igjen uretten.

Siden vi skaper vår egen virkelighet, må du hele tiden passe på hvordan du tenker. Se på hvordan din ytre virkelighet tilkjennegir seg gjennom omstendigheter og mennesker du har brakt inn i livet ditt. Hold deg unna mennesker som ønsker å styre eller manipulere deg, eller utnytte deg mot din vilje. Lær av egne erfaringer og feil, og følg dine indre instinkter. Dette vil føre deg inn i lyset, selv om veien iblant kan være svingete. Hvis du føler at du kan være tiltrukket av mennesker som arbeider med de mørke kreftene, må du øyeblikkelig be om hjelp og beskyttelse fra dine åndelige veiledere. Be og mess mantraer for å bryte kontakten. Husk at sann visdom kommer fra erfaring.

 

HELBERDELSE OG DEN VISES KUNSTER

Den Vises kunster dreier seg bare om helbredelse, enten det gjelder dyr, planter eller mineraler. Den som praktiserer de gamle skikker, vet at alt på planeten har sin egen livskraft. De kan utnytte, temme og bruke livskraften sin til det beste for andre, enten ved fysisk kontakt eller fjernhelbredelse. Tankene blir kanalen for denne livskraften og styrer flommen dit den trengs. I gammel tid tror jeg at De Vise brukte leylinjer (energinett) i landet sitt til å sende alle former for telepatisk informasjon til ulike deler av landet og til og med til andre deler av verden. Aboriginene bruker sin ”sanglinjer” på samme måte. I vår moderne tid har vi mistet kunnskapene om dette, men allikevel er det mange dyktige helbredere i stand til å oppnå fantastiske resultater bare ved å overføre helbredende tanker telepatisk.

151 visninger0 kommentarer
bottom of page